Ürün Tanıtım Filmi

Ürün tanıtımları ürününüzün nasıl çalıştığını gösterir ve onu rakip firmaların ürünlerinden nelerin ayırdığını ortaya koyar. Yazılım ekran görüntüsü yakalama, 3D kesiti, ya da bir sunucu tarafından yüksek etkili bir demo, ürününüzün ya da hizmetinizin nasıl çalıştığını göstermenin mükemmel yollarıdır. Bu videolar genellikle satış döngüsündeki nispeten ileriye dönük bir beklentiye etki etmek amacıyla kullanılır. Teknolojik pazarlamada bu videolar herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını anlamak isteyen teknik müşterilerin onayına yönelik hazırlanır. Tüketim pazarlamada bu videolar satış sürecini olumlu yönde etkileyebilecek daha büyük çaplı etiketlerin ekonomik alıcılarını hedeflemektedir.

Ürün Tanıtım Filmi explainer video