Tanıtım filmi ile ilgili bilmeniz gerekenler

Tanıtım filmi, firmaların ürünlerini/hizmetlerini hedef kitleye görüntülü bir şekilde anlatma yöntemidir. Tanıtım filmi nasıl çekilir? Sorusunun kısaca şu şekilde yanıt vermek mümkündür.  Üniversitelerden hastanelere, gayrimenkulden otellere kadar pek çok sektör tanıtım filmi aracından faydalanmakta ve kısa süre içerisinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Görsel mesajların kişi üzerinde güçlü bir etki bırakması sebebiyle yıllardır tercih edilmektedir.

Tanıtım filmleri ile hedef kitleye anında ulaşabilir, müşterilerinizin merak ettiği soruların yanıtlarını verebilir, fuar toplantı gibi organizasyonlarda herkese izletebilir, özgürce firmanız hakkında istediğiniz bilgiyi verebilirsiniz.

 • Tanıtım filmi herkesin ya da hedef kitlenin anlayacağı bir dilde olmalıdır.
 • Kısa, yalın ve açıklayıcı olmalıdır
 • Yasal, dürüst ve gerçeğe uygun olmalıdır.
 • Genel kabul görmüş ve dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

Tanıtım filmi

Tanıtım Filmlerinin türleri şunlardır;

 • Ürün konulu tanıtım filmi
 • Hizmet konulu tanıtım filmi
 • Fikir konulu tanıtım filmi
 • Kurumsal tanıtım filmi

Hedef kitleye ölçüt alınırsa şu türlerde tanıtım filmleri ortaya çıkar;

 • Tüketiciye yönelik tanıtım filmi
 • Üreticiye yönelik tanıtım filmi
 • Mesleki tanıtım filmi

Saptama Süreci

Bir işletmenin reklam kampanyasına başlamadan önce bilgi toplanılması ve analiz edilmesi gereken süreçler ise şu şekilde saptanmaktadır

 • Benzer veya rakip mal ya da markaların varlığı ve pazardaki etkinlikleri,
 • Tüketicileri bu mal ya da hizmete olan talebini etkileyen sosyal, hukuki, ekonomik ve doğal koşullar
 • Tüketicilerin mal ya da hizmete olan talebini etkileyen sosyal, hukuki, ekonomik ve doğal koşullar,
 • Üretici firmanın finans ve işgücü kaynaklarının durumu,
 • Reklam ortamları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri değerlendirme

 

Yapılacak araştırmalar bu soruların yanıtlarını ortaya çıkartacak sonuçlara sahip olmalıdır. Yapılan araştırmalarda tanıtım filmi çeken firmanın sektördeki yerini, rakiplerine karşılık nasıl edineceği, müşterinin neden kendisini tercih etmesi gerektiği hakkında nasıl bir fikir vereceği, bu tercihte rol oynayacak ekonomik ve doğal koşullar hakkında nasıl bilgi vereceği, varolan ve potansiyel müşterilen işletmeye ilişkin tutumlarını kuvvetlendirmek ya da değiştirmek için neler yapılabileceği, bütün bunları içeren tanıtım filmi mesajların hangi alanlardan yararlanarak izleyicilere iletilebileceği hakkında bilgi sağlayacaktır. Bu sayede daha yaratıcı ve temeli olan bir dil kullanılacak ve reklam planlaması buna göre yapılacaktır.

Ana Mesajın Konumu

En önemli mesajın, iletilen mesajın başında mı, ortasında mı, yoksa sonunda mı sunulması gerekir?  Hedef kitlenin mesajın tümünü izleyeceği düşünülmüyorsa ve bir anda mesaja ilgisi çekilmek isteniyorsa ana mesajın en başta verilmesi daha etkili olmaktadır. Diğer taraftan izleyici kesimin kesinlikle o videoyu izlemesi gerekiyorsa, örneğin; konferans, seminer vb. yerlerde gösterecekseniz ana mesajın gelişme sonrasında, heyecanın doruk noktasında verilmesi daha faydalı olur.

Mesajın şekli, hizmete verilmek istenen mesajın içeriğine uymalıdır. Örneğin, duygulara hitap edecek bir tanıtım filminde daha sakin bir müzik ve ses tonu tercih edilirken, rasyonel reklamlarda daha inandırıcı olması açısından tok bir ses kullanılması gerekir.

Filmde mesajı ileten kişinin, filmin amacına uygun olması gerekmektedir.Örneğin üretiminizle ilgili çok ciddi bir mesaj iletilmek istendiğinde, bir komedyenin şaka yaparak mesaj vermeye çalışması hoş karşılanmayacak ve inandırıcı olmayacaktır.Benzer bir şekilde bir fabrika tanıtım filminde görünen anlatıcı olarak bir ses sanatçısının seçilmesi yerine şirketinizde uzmanlığını kanıtlamış birinin mesajı iletmesi daha faydalı olacaktır.

Tanıtım filmi 2

Tanıtım Filminin Amacı Nedir?

Pazarlamada tanıtım filmleri özellikle üç amaç için kullanılır: satış etkinliğini arttırmak, satış verimliliğini arttırmak veya farkındalık yatratmak. Tanıtım filmleri ile ürünlerinize yönelik farkındalık yaratılabildiği gibi, müşteriler kurum itibarını ve ürünlerin imajını daha yüksek algılama eğiliminde olurlar, size daha fazla güven duyabilirler.  Araştırmalara göre, ürünlere yönelik farkındalığın artması işletmeye daha fazla satış, kar ve pazar payı olarak yansımaktadır. Tanıtım filmlerinin satış verimliliğini arttırması ise  şu şekilde olmaktadır; yüz yüze görüşmelerde satış ekibiniz mevcut ürünleri hatırlatmak veya yeni ürünleri tanıtmak için tek tek tüm müşterileri ziyaret etmek zorunda kalmaktadır. Halbuki bu işlem için tanıtım filmi kullanıldığında bu maliyet önemli oranda azalmaktadır. Bu şekilde daha kısa bir sürede içinde tüm müşterilere ulaşılmasını sağlamaktadır.

Reklamın temel olarak  bilgi verici, ikna edici ve hatırlatıcı fonksiyonları bulunmaktadir. Tanıtım filmi ile hedef kitlenin bilgi düzeyinde bir etki oluşturulmaya çalışılır. Tanıtım filmlerinde ürünlerin ve hizmetlerin özellikleri, üstünlükleri  ve sorunlara nasıl  çözümler getirdikleri, satış koşulları, kurumların kazandıkları başarılar gibi hedef kitlenin satın alma kara sürecinde tutum geliştirmesi ve eksik kalan bilgilerin giderilmesi hedeflenmektedir.

Hedef kitlenin bilgi düzeyinde bir değişim sağlandıktan sonra, Tanıtım filmleri, kurum ya da markaya yönelik olarak olumlu bir tutum oluşturma aşamasını gerçekleştirmeye çalışırlar. Hedef kitlenin kurum veya markayla ilgili bilgi düzeylerindeki eksiklikler giderildikten sonra, olumlu bir tutum geliştirmeye çalışılır. Rasyonel alıcıların kullandıkları tanıtım filmlerinin yanında, markanın yansıttığı kişilik özelliklerini, belirli bir yaşam biçimini gösteren sembolik anlatımların yer aldığı imaj reklamları ve kurumsal tanıtım filmleri yoluyla hedef kitlede olumlu bir tutum oluşturulmaya çalışılır. Bu noktada reklamın yanında markaya yönelik geçmiş tecrübeler, önceki satın alımlar, çevrenin etkisi de kişilerin tutum oluşturmasında etken olan unsurlar arasında yer alır.

Bir sonraki hedef ise kitlenin ürün veya hizmeti satın alması için onu harekete geçirmektir. Hedef kitlenin satın almaya yönelmesi için indirimler, çeşitli kampanyalar  hedef kitlede markaya yönelik olumlu bir tutumun oluşturmasının yanında güven, memnuniyet ve bağlılık sağladıysa satın alma işlemi gerçekleşecektir.

 

Tanıtım filminin iletişim amacı;

Tanıtım filmi, markayla daha önce karşılaşmamış potansiyel müşterileri haberdar etmek ve ürünü satın almalarını sağlamak ve var olan müşterilerini sadık birer müşteri haline getirmek için gerekli iletişim çalışmalarını yaparak diğer tutundurma faaliyetlerine katkıda bulunur.

Tanıtım filmi tutumlar üzerinde etkide bulunarak marka veya kuruluşa yönelik olarak olumlu bir tutum oluşturabilir, olumlu tutumu güçlendirebilir ya da olumsuz tutumların olumluya dönüştürülmesinde bir rol oynayabilir. Tanıtım filmleri hedef kitlenin satın alma kararı vermelerini sağlamada, tüketicilerin ilgilerine seslenilmesi yoluyla dikkatlerin çekilmesi, ürüne veya hizmete yönelik olarak bir isteğin oluşturulması ve satın alma kararının verilmesinde etkin olabilmektedir. Hedef kitlenin ürün veya hizmetleri satın aldıktan sonra, satış sonrası hizmetlerden iyi bir şekilde faydalanmaları da tekrar satın alımları sağlamak için önemli bir faktördür.

Tanıtım filminin iletişim amacında, tüketicilerin tanıtım filmini görür görmez rfilme anında tepkı vermesi beklenemez. Satın alma öncesi reklamcılar, tüketicilere markaya yönelik anlamlı bilgiler sunmakta ve marka veya kuruluşa karşı bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Tanıtım filmi 3

Tanıtım filminin satış amacı;

Tanıtım filmi aracılığıyla tüketicilere bilgi verilip, olumlu bir tutum geliştirildikten sonra, ürün veya hizmetin fiyatı, özellikli bir ürün olup olmadığı gibi bilgilerle tüketicilerin satın alma kararını vermeleri sağlanmaya çalışılır. Ancak, hedef kitlelerin satın almaya ikna süreçleri farklılık gösterebileceği için satış işleminin gerçekleşmesi farklı zamanlarda olabilir.

Tanıtım filminde uzun dönemli ve belli bir ikna sürecine dayanan satış amacı tespit edilirse, kurumsal marka imajının oluşturulması, hedef kitlenin kurum veya markayla arasında duygusal bir bağ kurması, güven ve sempati oluşturması için imaj tanıtım filmlerinden faydalanmak gerekmektedir.

Tanıtım filminin temel amacının işletmeler açısından karlılığı, farkındalığı arttırmak olmasına karşın yine bu çerçevede kalmak koşuluyla kısa dönemde bazı özel amaçların varlığı da söz konusu olabilir. Bir veya birkaçının aynı anda elde edilmesine çalışılan bu özel amaçlar şöyledir;

 • İşletmenin saygınlığını arttırmak
 • Kişisel satış programını desteklemek
 • Dağıtım kanalları ile olan ilişkileri geliştirmek
 • O sektördeki genel talebi arttırmak
 • Ürünü, hizmeti denemeye ikna etmek
 • Ürünün, hizmetin kullanımını yaygınlaştırmak
 • Ürünün, hizmetin tercihini devam ettirmek
 • İmajı arttırmak
 • Ürün serisini ve diğer ürün, hizmetlerinizi insanlara tanıtmak
 • Markanın üstünlükleri ya da avantajlarına yönelik bilgi verme veya davranışlar geliştirme
 • Kurum veya marka kimliğinin görsel unsurlarının kolayca tanınmasını sağlama
 • Belirli bir ürün veya markanın varlığını hedef kitlenin bilinçlerine yerleştirme

Tanıtım filmi 4

Markalaşma Amacı

Tanıtım filmi ürünlerinin tanınırlığını artırmak, satın alınmasını sağlamak için tüketicinin zihninde marka hakkında olumlu ve güçlü çağrışımlar oluşturmakta böylece marka farkındalığını genişletmektedir. Hangi ürün grubu olursa olsun marka için gerek farkındalık yaratmada gerekse imaj oluşturmada pazarlama iletişimi etkinliklerinin desteğine başvurulur. Marka farkındalığı yaratmada en etkili iletişim aracı tanıtım filmi ve reklamlardır. Tanıtım filminin genel işlevleri dikkat çekmek, ilgi uyandırmak ve bu ilgiyi satın alma işlevine dönüştürmektir. Bu açıdan reklam, gerek görsel gerek işitsel (slogan, müzik vb.) duyulara hitap ederek tüketicinin zihninde markaya ait bir iz düşüm bırakabilmektedir. Burada önemle üzerinde durulması gereken, hedef kitlenin iyi analiz edilmesi ve mesaj içeriğinin buna göre oluşturulmasıdır.

 

Kurumsal Tanıtım Filmleri

Kurumsal tanıtım genel olarak filmleri bir kuruluşun tüm faaliyetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı  filmlerdir diyebiliriz.

Kurumsal tanıtım filmlerinin hedefi şunlardır;

 • Hedef kitleye kurumun politikaları, fonksiyonları, olanakları, amaçları, idaelleri ve standartlarını dikkate alarak eğitmek, bilgilendirmek ve etkilemek
 • Şirket yönetiminin yeterliliğini, bilimsel bilgisini, üretim yeteneklerini, teknolojik gelişimini, ürünlerin gelişimlerini, sosyal ilerlemeye ve toplumun refajına yaptığı katkıyı vurgulayarak şirket hakkında olumluı bir kanaat oluşturmaki olumsuz tutumları ve olumsuz tanıtımı azaltmak,
 • Şirketi belirli nitelikleri olan kişilere veya yeni mezunlara, çalışılacak iyi bir yer olarak göstermek.

Yani ürün veya hizmetten daha çok, bir kurumun çıkarı için yapılan tanıtım filmleridir diyebiliriz.

 

Kurumsal tanıtım filmleri;

 • Bir kuruluşun farkına varılmasını sağlar
 • Kurum kimliğini tanıtır
 • Kuruluşa karşı olumlu bir imaj oluşturur ve itibarının gelişimine katkı sağlar
 • Büyüyen bir kuruluş olduğunu kamuoyuna gösterir
 • Yatırımcılar ve güvenlik uzmanları üzerinde olumlu bir etki bırakır ve kuruluşun finansal gücünü ve sağlamlığını gösterir
 • Dağıtım şebekesi nezdinde, kuruluşun tanınmasını sağlar ve satıcılarla ilişkileri güçlendirir
 • Kuruluşu iyi bir işveren olarak gösterir, yeni mezunları, tecrübeli yöneticileri kuruluşun sunduğu iş imkanları konusunda bilgilendirir ve kuruluşa başvurmalarını teşvik eder
 • Çalışanları motive eder ve çalışanları kuruluş hakkında bilgilendirir
 • Kamuoyunu bilgilendirir
 • Politik kadrolara, kuruluşun ulusal ekonomiye sağladığı katkıları hatırlatır
 • Kamuoyu önderlerine, yerel topluluklara kuruluşun sosyal sorumluluk anlayışını yansıtır
 • Kuruluş hakkındaki yanlış değerlendirmeleri düzeltir
 • Kuruluşun çeşitli alanlarda yaptığı sponsorluk faaliyetlerini duyurur

 

Kurumsal tanıtım filmleri tüketicilerin yanı sıra halen mevcut olan ve potansiyel çalışanlara, hissedarlara, iş ve finans çevrelerine, devlet kurumlarına ya da çıkar gruplarına yönelik yapılabilir.

Kurumsal tanıtım filmleri özellikle endüstriyel alanda, tüketici alanıyla karşılaştırıldığında satışlar üzerinde bir etkisi vardır. Her iki alanda da faaliyet gösteren şirketler ürün ve markalarını tanıtmanın bir aracı olarak kurum şemsiyesini kullanmaktadırlar

Tanıtım filmi 5

Tanıtım Filminin Önemi;

 • Tanıtım filmleri, satışları arttırıp, üretim kapasitesini genişletir ve işletmenin büyümesini sağlar.
 • Satıcıların ulaşamadığı kişilere ulaşarak, mal ve hizmetler hakkında bilgi verir.
 • Kişisel satış faaliyetlerini destekler.
 • Marka farkındalığı yaratır. Markaya karşı olan talebi arttırarak, tüketici ürünün kendisinden çok markasıyla ilgileni. Marka bağımlılığı olduğu için fiyat üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler o marka ürünün satın alınmasını olumsuz yönde etkilemez
 • Marka farkındalığı yaratıldığı taktirde tüketiciler sizin diğer ürünlerinize de ilgi göstereceklerdir
 • Talebi sürekli hale getirerek, üretim planlamasına ve satış tahminlerine katkıda bulunur.
 • İşletmeye karşı olumlu bir izlenim edilmesine neden olur. Bu nedenle bilinen bir
 • işletmenin çıkaracağı her yeni ürün tüketiciler tarafından tereddütsüz alınır.
 • Tanıtım filmi, müşteriyi müesseseye ve reklama karşı işgili tutmaya devam eder. Müesseseye karşı yakınlık duymaya devam eder ve yenisini satın alırken aynı markayı diğerlerinden üstün tutar.

 

Tanıtım Filminin İşlevleri;

 

 • Bilgilendirme işlevi: Bilgilendirme; yeni ürünler hakkında bilgi vermeyi, birincil talebi oluşturmayı, ürünün başka kullanım alanlarını tanıtmayı, yeni ödeme koşullarını bildirmeyi ya da hemen satın almanın yararlarını açıklamayı hedefler.  

 

 • İkna etme işlevi: İkna etme; rekabetin yoğun olduğu ortamlarda marka tercihi geliştirmeye, rakip markalara olan tutumu değiştirmeye, ürünün algılamalarını geliştirme ve değiştirmeye, markanın denenmesini sağlamaya yöneliktir. Tüketicilerin marka hakkında yanlış ya da eksik kanıları varsa, bu kanılar ikna yoluyla değiştirilir.

 

 • Hatırlatma işlevi: Bu işlev, bir örgütü veya onun mal ve hizmetlerini tüketici belleğinde sürekli canlı tutmayı, mal ya da hizmetin unutulmuş bir özelliğini, bu özelliğin sağladığı yararı hatırlatmayı hedefler.  

 

 • Destekleme işlevi: Tüketiciler, yaptıkları satın almanın iyi bir satın alma olduğuna inanmak isterler. Tanıtım filmleri bu konuda tüketiciyi iyi bir satın alma gerçekleştirdiğine yönelik desteklemelidir.  

 

 • Değer katma işlevi: Tanıtım filmi bir ürüne, hizmete ya da örgüte değer katar. Ona bir kimlik ve prestij kazandırır. Bu, öğrenmenin pekişmesi sonucu oluşur. Öğrenilen bir şey, öğrenilemeyene göre daha değerlidir. Bu fonksiyonda esas önemli olan nokta tüketicilerin ürünü algılamalarını etkilemektir. Etkili bir tanıtım filminde, ürünün getirdiği yenilikler, kalitesi gibi çeşitli nitelikler vurgulanarak markanın daha kişilikli ve prestijli görünmesine ve böylece rakip ürünlere göre daha üstün olarak algılanmasına çalışılır.  

 

 • Diğer pazarlama faaliyetlerine yardımcı olma fonksiyonu: Bunun dışında tüketiciler, ürünlerin değerini daha iyi takdir edebilirler ve fiyata olan duyarlılık azalır.

 

Tanıtım filmi

Tanıtım Filmi Unsurları

Hedef Kitle

Pazarda bulunan marka için firma adına en yararlı ve uygun müşterinin kim olduğu belirlenir. Çünkü her firma, her kampanya için hedef kitleyle doğru şekilde iletişime geçmek ister.

Yürütülecek bir kampanya için, yüksek miktarda harcamanın önüne geçmek amacıyla, çoğu zaman reklam araştırmaları güncellenir. Kampanyalarda, özellikle kullanılacak tanıtım filmi mesajı için müşterilerin hiç olmazsa genel özellikleri belirlenmeli ve bu özelliklerden yola çıkılarak tahmini potansiyel ortaya çıkarılmalıdır.

En genel şekliyle müşterilerin veya hedef kitlenin yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim, evlilik durumu, aile büyüklüğü gibi unsurlara göre ayrımı ve gruplandırması yapılır. Uygulanacak olan tanıtım filminin  mesajına göre, müşterilerin çeşitli olaylar ve durumlar karşısında davranış biçimleri ve olası tutumları saptanır. Böylece, müşteri profili ve mesajın uyumuna biraz daha yaklaşılır.

 

Zamanlama

Tüketicinin o an içinde olduğu ihtiyacın şiddeti, beklentinin gücü, markayı kullanmanın fayda olasılığının yüksekliği, ürün ya da sloganın modasının geçme durumu, topluca zamanlamayı etkiler.

Devamlılık

Devamlılık, bir kampanyanın medyada kesintisiz olarak gündeme gelme süresi olarak düşünülebilinir. Ancak tanıtım filmi açısından bu, verilecek mesajın yaygınlaşması ve hedef kitleye ulaşabilmesiyle ilgilidir.

Sürenin Belirlenmesi
Tanıtım filminin süresi filmin hangi sektörden olduğuna ve neyi konu aldığına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak izleyiciyi yakalaması için tanıtım filmini gereksiz kelimelerle ve görüntülerle boğmak yerine, doğrudan konuya odaklanması gerekir. Kısa sürede basit bir şekilde tüm hikayeyi anlatabildiğiniz taktirde filminiz başarılı sayılacaktır. Çünkü durağan uzun sürede anlatılan bir hikaye olduğu durumda izleyicide video bitmeden kapatma isteği uyandıracak ve vermek istediğiniz mesaj karşıya geçmeyecektir.

Konu ile ilgili bir grafik animasyon çalışmamız