Şirket içi iletişim ile ilgili film ve videolar

Geniş şirketlerde çok az insan şirket içindeki diğer grupların ve işlevlerin ne yaptığı hatta bunların neden var olduğuyla ilgilenir ve buna zaman ayırır. İş planlarını, yeni iş faaliyetlerini ve başarıları öne çıkaran kurum içi iletişim videoları, bilgi aktarımını arttıracağı gibi etkili bir kurum içi iletişimine de zemin hazırlar. Ayrıca yerel kahramanları ortaya koymak için çok önemli bir yoldur. Bu videolar kayıtlı ya da canlı olabilir ve genel olarak daha geniş coğrafyada faaliyet gösteren şirketlerde kullanılabilir. Evden çalışan kişi sayısı arttıkça bu videoların önemi de artacaktır.

iç iletişim tanıtım filmi çekimi