Şirket Faaliyetlerini Talk Show Videoları ile Anlatma

Haftalık bültenler çok çaba gerektirmekte ve bunların ratingi oldukça düşük bir seyir izlemektedir. İrili ufaklı pek çok şirket Talk Show formatını kullanmaya başlamıştır. Bu formatta bir görüşmeci insanlarla (şirket içinden ya da dışından) izleyiciniz için önemli bazı konuları tartışmak için röportaj yapmaktadır. Bunu spesifik izleyici kitlesine spesifik görüşmelerin gönderildiği uzun çekim görüşmeler silsilesi olarak görmekte yarar var.

Video pazarlama

Örnek Talk Show videosu