Reklam kuşağı filmi

Reklam vericiler televizyon tanıtımlarına harcayacakları reklam maliyetleri için eskisine göre daha seçici davranmaktadırlar. Online reklam, online sponsorluk, oyun-içi reklam, etkinlik sponsorluğu, sinema paradi reklamları gibi diğer alanlar televizyon ve kablolu yayın reklamlarının yerini almaya başlamıştır. Her bina, araç ve yapının üzerinde video ekranlarının ortaya çıkması ve yaygınlaşması reklam olanaklarını daha da fazla çeşitlendirecektir. Bununla ilgili zorluk sürekli düşmekte olan izleyici kitlesine daha spesifik içerikli videolar hazırlamak olacaktır.

Reklam filmi